ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์,   ยืดหยุ่น,   มุ่งมั่น,   เชี่ยวชาญ,   ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

              เราให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสัตว์ "โดยไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต" ทุกวันนี้ลูกค้าให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นดังนั้นความปลอดภัยด้านอาหารจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้เราแข่งขันในตลาดโลก เราตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของอาหารและการผลิตที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราสำหรับลูกค้า. โดยที่บริษัทได้การรับรองมาตราฐานการส่งออก GMP, HACCP, HALAL


กลุ่มสินค้าเสียบไม้BONELESS LEG & ONION YAKITORI 40G
ネギマもも肉串 40G(タマネギ)
NEGIMA-MOMO-NIKU-GUSHI-(TAMANEGI)
BONELESS BREAST & BOIL SKIN YAKITORI
むね肉皮串
MUNE-NIKU-KAWA-GUSHI
BONELESS LEG & BOIL SKIN YAKITORI
もも肉皮串
MOMO-NIKU-KAWA-GUSHI

  

BONELESS LEG & ONION YAKITORI 20G
ネギマむね肉串(タマネギ)
NEGIMA-MUNE-NIKU-GUSHI-(TAMANEGI)
TAIL YAKITORI
テール串
TEIRU-GUSHI
MIDDLE WING YAKITORI
手羽中串
TEBANAKA-GUSHI

  

SOFT BONE YAKITORI
軟骨串 
NANKOTSU-GUSHI
GIZZARD YAKITORI 
砂肝串
SUNAGIMO-GUSHI


กลุ่มสินค้าปีกWHOLE WING
手羽
TEBA
TWO JOINT WING
手羽先
TEBASAKI
MIDDLE WING
手羽中
TEBANAKA

  

MIDDLE WING HALF-CUT
手羽中ニツ割
TEBANAKA-FUTATSU-WARI
MIDDLE WING 25-35G SPECIAL CUT
手羽中 25-35G スペシャルカット
TEBANAKA 25-35G SPECIAL-CUT
WING STICK
手羽元
TEBAMOTO

  

WING STICK 2 SLIT OPEN CUT
手羽元開き2本筋入れ
TEBAMOTO-HIRAKI-NIHON-SUJI-IRE
WING STICK 1 SLIT OPEN CUP
手羽元開き1本筋入れ
TEBAMOTO-HIRAKI-IPPON-SUJI-IRE
TULIP
チューリップ
CYURIPU


กลุ่มสินค้าไก่ตัวWHOLE CHICKEN
丸どり
MARU-DORI
WHOLE CHIX
丸どり
MARU-DORI
WHOLE CHICKEN
全体の鶏
ZENTAI-NO-NITIWATORI

  

GRILLER
グリラー
GURIRA
WHOLE DEBONE DHIX
丸どり骨抜き
MARU-DORI-HONENUKI
KENTUCKY FRIED CHICKEN
ケンタッキーフライドチキン
KENTUCKY-FRIED-CHICKEN


กลุ่มสินค้าสันในFILLET
ささみ
SASAMI
FILLET WITHOUT HEAD 20-25G
ささみ頭なし20-25G
SASAMI-ATAMA-NASHI 20-25G
FILLET WITHOUT TENDON
ささみ筋なし
SASAMI-SUJI-NASHI


กลุ่มสินค้าอกไก่SKINLESS BONELESS BREAST
皮なしむね正肉
KAWANASHI-MUNE-SHOUNIKU
BONELESS BREAST KAKUGIRI
むね角切り
MUNE-KAKU-GIRI
BONELESS BREAST KIRIMI 37-42G OPEN CUT
むね切り身 37-42G 開き
MUNE-KIRIMI 37-42G HIRAKI

  

BONELESS BREAST KIRIMI 23-27G OPEN CUT
むね切り身 23-27G 開き
MUNE-KIRIMI 23-27G HIRAKI
BONELESS BREAST 65-70G
むね肉 65-70G
MUNE-NIKU 65-70G
SKINLESS BONELESS BREAST KAKUGIRI 70-80G
皮なしむね角切り70-80G
KAWA-NASHI-MUNE-KAKUGIRI 70-80G

  

BONELESS BREAST
むね正肉
MUNE-SHOUNIKU
SKINLESS BONELESS BREAST 
皮なしむね正肉
KAWANASHI-MUNE-SHOUNIKU
BONELESS BREAST WITH WING STICK
チキンカツ
TSIKINKATSU

  

BONELESS BREAST WITH WING STICK 70-80G
チキンカツ
TSIKINKATSU
SKINLESS BONELESS BREAST KAKUGIRI 4-6G
皮なしむね角切り4-6G
KAWA-NASHI-MUNE-KAKUGIRI 4-6G

  

กลุ่มสินค้าน่องติดสะโพกBONE IN LEG 1 SLIT
骨付もも 一本筋入れ
HONE-TSUKI-MOMO-IPPONSUJI-IRE
BONE IN LEG 2 SLIT
骨付もも 二本筋入れ
HONE-TSUIKI-MOMO-NIHON-SUJI- IRE
BONE IN LEG STEAK OPEN CUT
骨付ももステーキ 開き
HONE-TSUKI-MOMO-STEAK-HIRAKI

  

BONE IN LEG STEAK OPEN CUT 4 SLIT
骨付ももステーキ 開き 4本筋
HONE-TSUKI-MOMO-STEAK-HIRAKI 
YONHON-SUJI
BONE IN LEG SHORT CUT
骨付もも ショートカット
HONE-TSUKI-MOMO-SHORTCUT
BONE IN LEG LONG CUT
骨付もも ロングカット
HONE-TSUKI-MOMO-LONGCUT

  

BONELESS LEG (CHOP 9 PCS)
チキンボーンレスレッグ
CHIKINBONRESUREGGU
BONELESS LEG (CHOP 8 PCS)
チキンボーンレスレッグ
CHIKINBONRESUREGGU
DRUMSTICK LONG CUT
ドラムスティック ロングカット
DRUMSTICK LONGCUT

  

DRUMSTICK SHORT CUT
ドラムスティック ショートカット
DRUMSTICK SHORTCUT
THIGH
サイ
SAI
SKINLESS BONELESS LEG
皮なしもも正肉
KAWA-NAHI-MOMO-SHOUNIKU

  

BONELESS LEG
もも正肉
MOMO-SHOUNIKU
BONELESS LEG
もも正肉
MOMO-SHOUNIKU
SKINLESS BONELESS LEG
皮なしもも正肉
KAWA-NAHI-MOMO-SHOUNIKU

  

BONELESS LEG 140-150G
もも正肉 140-150G
MOMO-SHOUNIKU 140-150G
BONELESS LEG STEAK 165-175G OPEN CUT 3SL
もも肉ステーキ 165-175G 開き 3本筋
MOMO-NIKU-STEAK 165-175G HIRAKI-SANBON-SUJI
BONELESS LEG 115-125G OPEN CUT
もも正肉 115-125G 開き
MOMO-SHOUNIKU 115-125G HIRAKI

  

BONELESS LEG THIGH 100-110G OPEN CUT
サイミート100-110G 開き
SAI-MEAT 100-110G HIRAKI
BONELESS LEG THIGH 65-75G
サイミート65-75G
SAI-MEAT 65-75G
BONELESS LEG KAKUGIRI 90-95G
もも切り身 35-40G 開き
MOMO-KIRIMI 35-40G HIRAKI

  

BONELESS LEG KIRIMI 35-40G OPEN CUT
もも切り身 35-40G 開き
MOMO-KIRIMI 35-40G HIRAKI
BONELESS LEG KAKUGIRI
もも角切り
MOMO-KAKUGIRI

  

กลุ่มสินค้าขาไก่CHICKEN PAW
モミジ
MOMIJI