ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์,   ยืดหยุ่น,   มุ่งมั่น,   เชี่ยวชาญ,   ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด

เลขที่ 71 หมู่ 7

ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท

จ.สระบุรี 18120 (สำนักงานใหญ่)


โทร : 036-670-266

มือถือ : 080-823-3575

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : @509nhrej